hotel centroVITAL Berlin

niewielkie zmiany o wielkim znaczeniu dla całości wystroju - fotele, stoliki, tekstylia - kapy, poduszki, firany, zasłony